Bestuur

Stichting Hospice Hollands Kroon is opgericht op 28 september 2015 en heeft zijn statutaire zitting in Hollands Kroon.

De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 64336220 met fiscaal nummer RSIN 8556.21.345.

Postadres:
Burg. L.C. Kolffsingel 4
1777 EA Hippolytushoef

De stichting heeft de ANBI Status. Giften en schenkingen zijn aftrekbaar.

Samenstelling bestuur:
Gijs Wilms, voorzitter
Jan Wittink, secretaris / vice voorzitter
Nina Zutt, penningmeester
Patricia Croes, bestuurslid
Paula Udding, bestuurslid
Willemiek Dijkhof, bestuurslid
André Lont, bestuurslid
Marry Borst, bestuurslid

Initiatiefnemer: Patricia Wijnmalen

Marketing en communicatie: Ellen Huijbers

Beloningsbeleid
Het bestuur bestaat geheel uit vrijwilligers

Balans 2015

Balans 2016

Balans 2017

Resultaten rekening 2015

Resultaten rekening 2016

Resultaten rekening 2017

Jaarrekening 2016

Jaarrekening 2017

Jaarrekening 2018