Bestuur

Stichting Hospice Hollands Kroon is opgericht op 28 september 2015 en heeft zijn statutaire zitting in Hollands Kroon.

De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 64336220 met fiscaal nummer RSIN 8556.21.345.

Postadres:
Burg. L.C. Kolffsingel 4
1777 EA Hippolytushoef.

De stichting heeft de ANBI Status. Giften en schenkingen zijn aftrekbaar.

Samenstelling bestuur

Gijs Wilms, voorzitter;
Jan Wittink, secretaris / vice voorzitter;
Nina Zutt, penningmeester;
Patricia Croes, bestuurslid;
Paula Udding, bestuurslid;
Willemiek Dijkhof, bestuurslid;
André Lont, bestuurslid;
Marry Borst, bestuurslid.

Initiatiefnemer: Patricia Wijnmalen.

PR: Paula Udding en Patricia Wijnmalen

Beloningsbeleid

Het bestuur bestaat geheel uit vrijwilligers.

Verslagen