Ondersteuning thuis

Ondersteuning thuis maakt thuis sterven (mede) mogelijk

In de laatste fase van het leven verblijven de meeste mensen het liefst thuis. In hun eigen vertrouwde omgeving en in de nabijheid van familie en vrienden. Als u thuis wilt blijven, kunnen wij u en uw naasten daar ondersteunen.

Onze vrijwilligers kunnen straks ook bij u thuis worden ingezet. Zij bieden ondersteuning en ontlasten uw naasten, waardoor u in de eigen vertrouwde omgeving kan blijven.

Onze vrijwilligers worden getraind in de palliatieve terminale zorg. De hulp die onze vrijwilligers bieden vervangt niet de professionele zorg. Zij verrichten geen medische, verpleegkundige of zwaar huishoudelijke taken.

Voor de ondersteuning bij u thuis worden geen kosten in rekening gebracht.

 

Foto Tona van der Veldt-Venema