Palliatieve zorg

Als genezing niet meer mogelijk is, richt onze zorg zich op het comfort van onze gasten en alles wat het leven nog zo aangenaam mogelijk maakt. We streven naar een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven. De aandacht is hierbij niet alleen gericht op de lichamelijke klachten, er is ook aandacht voor de psychische, sociale en/of spirituele aspecten. Persoonlijke aandacht en goede pijnbestrijding zijn daarbij heel belangrijk.

We bieden ook mogelijkheden in de laatste levensfase voor een tijdelijke opname in Het Tweede Thuis. Bijvoorbeeld voor het in kaart brengen van de juiste medicatie of voor het ontlasten van de mantelzorger(s).

 

Foto: Bert Wolters