Respijtzorg

Respijtzorg of vervangende zorg is zorg waarbij we mensen tijdelijke woonruimte en de best denkbare verzorging bieden. Daarmee ontlasten of vervangen we de mantelzorger.

Deze vorm van mantelzorgondersteuning biedt mantelzorgers de mogelijkheid hun zorgtaken tijdelijk of voor een langere periode aan een ander over te dragen. De opvang kan zowel in Het Tweede Thuis, zoals dag- of logeeropvang, als thuis worden verzorgd.

Mantelzorgondersteuning

Je inzetten als mantelzorger is vaak emotioneel en fysiek zwaar. Het loslaten van de zorg voor een naaste, is een moeilijk besluit. Dit kan nodig zijn om de zorg op langere termijn beter vol te kunnen houden. Hierdoor kan de mantelzorger, veelal de partner, kinderen, familie vrienden of buren even tot rust komen. Respijtzorg is een belangrijk middel om overbelasting te voorkomen.

Respijtzorg biedt de mogelijkheid om een naaste voor een tijdelijke periode als gast te laten verblijven in Het Tweede Thuis. Mantelzorgers dragen daardoor op een verantwoorde en veilige manier, de zorg voor hun naaste over aan de verpleegkundigen en vrijwilligers van Het Tweede Thuis.

 

Foto: Tona van der Veldt-Venema