Het Tweede Thuis

Het Tweede Thuis is een initiatief van de voormalige stichting Hospice Hollands Kroon, met als doel het realiseren van een huis als bijna thuis. Een huis waar mensen in alle rust en geborgenheid en ondersteund door hun dierbaren, professionele en vrijwillige zorg ontvangen en hun laatste levensdagen kunnen doorbrengen.

Liefdevolle aandacht in een huis als bijna thuis

Vrijwel iedereen heeft de wens om thuis te kunnen sterven. Als dit niet mogelijk is, biedt het hospice uitkomst. Een gastvrij verblijf, waar de mensen gast zijn en zelf invulling geven aan hun laatste levensfase. Op hun geheel eigen wijze kunnen zij zich voorbereiden op het naderende levenseinde. Een huis als bijna thuis, waar de best denkbare zorg én liefdevolle aandacht wordt gegeven.

Ieder mens is uniek. Het uitgangspunt is om zoveel mogelijk tegemoet te komen aan de wensen van onze toekomstige gasten. Waarbij onze gasten zelf kunnen aangeven op welke wijze en onder welke omstandigheden zij ondersteund willen worden.

Het Tweede Thuis is een warme plek. Waar een ieder zichzelf mag zijn, omringd door zorg met liefdevolle aandacht en warmte, in een respectvolle, veilige en huiselijke omgeving.

Naast hospice zorg bieden we ook een thuis aan gasten die een korte periode bij ons willen verblijven. Als tijdelijk verblijf voor mensen in de laatste levensfase. Voor respijtzorg bij het ontzorgen van de mantelzorger.

Midden in de samenleving

Iedereen is welkom, ongeacht geloof, levensovertuiging of maatschappelijke achtergrond. Wij waarborgen de zorg door verpleegkundigen en vrijwilligers. De wensen van onze gasten staan hierbij centraal.

‘In Het Tweede Thuis gaat het om de belangrijke dingen in het leven. Op een liefdevolle manier en met aandacht samen zijn met de mensen die je dierbaar zijn’. 

Lokaal gesitueerd, deel uit makend van de lokale samenleving, geborgenheid, persoonlijk, vertrouwd, veilig, menswaardig.

 

Impressie van het Tweede Thuis
Impressie van Het Tweede Thuis