Historie

Stichting Hospice Hollands Kroon is opgericht op 28 september 2015. Als vrijwillige organisatie hebben wij ons tot doel gesteld, ons in te zetten voor huisvesting, palliatieve zorg, hulp- en dienstverlening en respijtzorg in de gemeente Hollands Kroon.

Foto: Marvin Kranenburg