Skip to content
Menu

Historie

Het begon in 2015. Patricia Wijnmalen had tijdens haar werkzaamheden in het hospice te Den Helder opgemerkt dat er erg weinig mensen vanuit Hollands Kroon naar Den Helder kwamen en zij wilde bekijken of er een mogelijkheid zou zijn in Hollands kroon een hospice te starten. Via Mevrouw T.Schermerhorn,voormalig wethouder te Wieringen kwam zij in contact met Gijs Wilms , André Lont en John Awater. Op 1 juli vond een startgesprek plaats en werd besloten dat de bijna gepensioneerde John de kar zou gaan trekken.

Op 28 september werd Stichting Hospice Hollands Kroon opgericht. Het bestuur, door John bijeengebracht, werd als volgt samengesteld : John Awater ,voorzitter Jan Wittink, secretaris Cees Bakker, penningmeester Patricia Wijnmalen, lid Willemiek Dijkhof, lid Patricia Croes, lid . Adviseurs : André Lont (bouwzaken) en Gijs Wilms (financiële zaken).

Er werd begonnen met een onderzoek naar de behoefte aan een hospice in Hollands Kroon. Een inventarisatie bij de huisartsen en een bestudering van de leeftijdsopbouw van de bevolking met snel toenemende vergrijzing maakten dat de stichting meende van start te kunnen gaan.

2016 Een comité van aanbeveling werd samengesteld. De aanvraag voor een startsubsidie verliep moeizaam door tegenwerking in de markt. Het zoeken naar een (eventueel tijdelijke) locatie bleek niet eenvoudig . Vele mogelijkheden werden bekeken, maar niets gevonden.

In november werd John Awater ziek en nam Gijs Wilms de voorzitterstaken waar. Hij was voorzitter van uitvaartvereniging de Laatste Eer en van stichting Erfgoed Mostert. Het lumineuze idee kwam bij hem op om een samenwerking te bedenken , waar allen van zouden kunnen profiteren. Hij werkte dit plan uit en zette het op papier . John Awater kreeg het plan nog mee , maar overleed in maart 2017.

2017 Gijs Wilms en André Lont traden toe tot het bestuur als respectievelijk voorzitter en bouwkundig adviseur. De stichting Erfgoed Mostert had de opdracht de boerderij van Piet Mostert in Westerland in stand te houden en voor een maatschappelijk goed doel te gebruiken. Een prachtige locatie voor het hospice, dat “het Tweede Thuis” zou gaan heten.

Voor de verbouwing werden vier architectenbureaus aangeschreven om een ontwerp te maken. Het ontwerp van Marc Prosman uit Amsterdam werd unaniem gekozen. In zijn plan wordt het oude erf ‘hersteld’. De boerderij zal van binnen worden verbouwd tot gemeenschappelijke ruimtes . Op de plek van de oude stallen zullen nieuwbouw-appartementen voor de gasten verrijzen en de oude hooischuur zal worden omgebouwd tot een afscheidshuis met opbaar-ruimtes.

2018 de samenwerking werd een feit : Stichting “Erfgoed Mostert” zou de verbouwing van het pand onder haar hoede nemen , terwijl stichting “Hospice Hollands Kroon” het verbouwde pand zou gaan huren en zich bezig zou gaan houden met het daarin te verwezenlijken hospice.

Maar voordat al de plannen ten uitvoer konden worden gebracht moest er nog heel wat gebeuren:
Wijziging bestemmingsplan en aanvraag omgevingsvergunning werden opgestart.
De financieringsopzet werd uitgedacht ;uitgangspunt was een gelaagde financiering.
– hypothecaire lening
– subsidies
– obligatieleningen
– lokale fondsenwerving
De opstartkosten werden door stichting Erfgoed Mostert betaald.

Verschillende hypotheekverstrekkers werden benaderd . Op de RABObank na waren ze allemaal helaas zeer terughoudend. Met de RABO werden gesprekken gestart.

2019 Tijdens de voorbereiding van de financieringsaanvraag voor de RABO kwamen we er achter dat het financieel heel gunstig zou zijn een BTW-status te krijgen . Daartoe werden de beide stichtingen geherstructureerd. De stichting “erfgoed Mostert werd stichting “Het Tweede Thuis” (en BTW-plichtig) en stichting “Hospice Hollands Kroon” werd stichting “Vrienden van het Tweede Thuis” (met anbi-status).

In dit jaar werd ook onderzocht welke zorgaanbieder het beste bij ons zou passen . Uiteindelijk werd dit de Omring.

Aan de PR en de lokale fondsenwerving werd ook gewerkt met o.a. stands op diverse evenementen en festiviteiten. De eerste donaties kwamen binnen.
Voor de opleiding en begeleiding van de in een later stadium te werven vrijwilligers moest een lidmaatschap van de VPTZ (=Vereniging Palliatieve ThuisZorg) worden aangevraagd.

De huurders van de boerderij vonden een nieuw woonadres en op 1 juli was de locatie vrij om te gaan verbouwen. De opdracht voor de verbouwing werd door stichting “het Tweede Thuis” aan de firma Dozy uitbesteed.

De RABO schonk ons een mooie gift van 30.000 euro , maar helaas konden we niet aan alle gestelde eisen voldoen voor de hypothecaire lening.

2020 en 2021 Door de coronapandemie ontstond er een forse tegenwind voor het hospice. Lokale fondsenwerving kwam geheel stil te liggen ; er waren geen evenementen of festiviteiten De bouwkosten stegen steeds harder (tot 500.000 euro !).

De subsidies van boerderijenfonds en waddenfonds konden gelukkig worden verlengd en de monumentenlening met rentesubsidie liep ook door . Het restauratiefonds kwam – door de garantstelling van Gemeente Hollands Kroon van 500.000 euro
– door met een extra lening.
Over het uitschrijven van obligaties werden beslissingen genomen. Al met al moeilijke jaren met nog steeds geen zicht op een grote geldschieter. Toch begon de firma Dozy vast met voorbereidend werk.

2022 Een alternatieve financieringsvorm : een overbruggingskrediet met behulp van crowdfunding Collin Crowdfund startte de leningaanvraag op 31 mei en die werd in korte tijd voor 1.275.000 euro volgeschreven. Alle obligatieleningen werden verkocht. De PR op diverse evenementen werd weer hervat.
Bij de officiële start van de bouw werd door Gijs Wilms op 12 juli de eerste steen gelegd.
De hele bouw werd op film gevolgd en deze films zijn op youtube te bekijken

In oktober werd Esther de Kort als coördinator door Omring in dienst genomen . Vanaf die datum is zij bij alle bestuursvergaderingen aanwezig geweest om mee te denken over wat er allemaal geregeld moest gaan worden.

2023 zowel in dit jaar als in de voorgaande zijn er vele giften en donaties geweest. Van een deel zijn daar foto’s van, maar er waren ook veel ,die liever anoniem bleven.
Naast alle bouwvergaderingen vonden ook voorbereidingen plaats voor de inrichting, waarbij planning en kostenbeheersing centraal stonden . Keukens, bedden, domotica, beeld en audio, meubels en de inrichting van het afscheidshuis moesten worden uitgezocht en besteld.
Met behulp van advertenties en flyers werden vrijwilligers gezocht en gevonden . Omring nam 8 verpleegkundigen voor het hospice in dienst.

Eind juni werd door de VPTZ een basistraining voor de vrijwilligers georganiseerd.
In juli is er heel veel schoongemaakt en ingericht.

Op 4 augustus 2023 is hospice “het Tweede Thuis” feestelijk geopend en op 5 en 6 augustus waren de open dagen druk bezocht door vele belangstellenden.

Op 7 augustus 2023 werd de eerste gast ontvangen.

Het begon in 2015. Patricia Wijnmalen had tijdens haar werkzaamheden in het hospice te Den Helder opgemerkt dat er erg weinig mensen vanuit Hollands Kroon naar Den Helder kwamen en zij wilde bekijken of er een mogelijkheid zou zijn in Hollands kroon een hospice te starten. Via Mevrouw T.Schermerhorn,voormalig wethouder te Wieringen kwam zij in contact met Gijs Wilms , André Lont en John Awater. Op 1 juli vond een startgesprek plaats en werd besloten dat de bijna gepensioneerde John de kar zou gaan trekken.

Op 28 september werd Stichting Hospice Hollands Kroon opgericht. Het bestuur, door John bijeengebracht, werd als volgt samengesteld : John Awater ,voorzitter Jan Wittink, secretaris Cees Bakker, penningmeester Patricia Wijnmalen, lid Willemiek Dijkhof, lid Patricia Croes, lid . Adviseurs : André Lont (bouwzaken) en Gijs Wilms (financiële zaken).

Er werd begonnen met een onderzoek naar de behoefte aan een hospice in Hollands Kroon. Een inventarisatie bij de huisartsen en een bestudering van de leeftijdsopbouw van de bevolking met snel toenemende vergrijzing maakten dat de stichting meende van start te kunnen gaan.

2016 Een comité van aanbeveling werd samengesteld. De aanvraag voor een startsubsidie verliep moeizaam door tegenwerking in de markt. Het zoeken naar een (eventueel tijdelijke) locatie bleek niet eenvoudig . Vele mogelijkheden werden bekeken, maar niets gevonden.

In november werd John Awater ziek en nam Gijs Wilms de voorzitterstaken waar. Hij was voorzitter van uitvaartvereniging de Laatste Eer en van stichting Erfgoed Mostert. Het lumineuze idee kwam bij hem op om een samenwerking te bedenken , waar allen van zouden kunnen profiteren. Hij werkte dit plan uit en zette het op papier . John Awater kreeg het plan nog mee , maar overleed in maart 2017.

2017 Gijs Wilms en André Lont traden toe tot het bestuur als respectievelijk voorzitter en bouwkundig adviseur. De stichting Erfgoed Mostert had de opdracht de boerderij van Piet Mostert in Westerland in stand te houden en voor een maatschappelijk goed doel te gebruiken. Een prachtige locatie voor het hospice, dat “het Tweede Thuis” zou gaan heten.

Voor de verbouwing werden vier architectenbureaus aangeschreven om een ontwerp te maken. Het ontwerp van Marc Prosman uit Amsterdam werd unaniem gekozen. In zijn plan wordt het oude erf ‘hersteld’. De boerderij zal van binnen worden verbouwd tot gemeenschappelijke ruimtes . Op de plek van de oude stallen zullen nieuwbouw-appartementen voor de gasten verrijzen en de oude hooischuur zal worden omgebouwd tot een afscheidshuis met opbaar-ruimtes.

2018 de samenwerking werd een feit : Stichting “Erfgoed Mostert” zou de verbouwing van het pand onder haar hoede nemen , terwijl stichting “Hospice Hollands Kroon” het verbouwde pand zou gaan huren en zich bezig zou gaan houden met het daarin te verwezenlijken hospice.

Maar voordat al de plannen ten uitvoer konden worden gebracht moest er nog heel wat gebeuren:
Wijziging bestemmingsplan en aanvraag omgevingsvergunning werden opgestart.
De financieringsopzet werd uitgedacht ;uitgangspunt was een gelaagde financiering.
– hypothecaire lening
– subsidies
– obligatieleningen
– lokale fondsenwerving
De opstartkosten werden door stichting Erfgoed Mostert betaald.

Verschillende hypotheekverstrekkers werden benaderd . Op de RABObank na waren ze allemaal helaas zeer terughoudend. Met de RABO werden gesprekken gestart.

2019 Tijdens de voorbereiding van de financieringsaanvraag voor de RABO kwamen we er achter dat het financieel heel gunstig zou zijn een BTW-status te krijgen . Daartoe werden de beide stichtingen geherstructureerd. De stichting “erfgoed Mostert werd stichting “Het Tweede Thuis” (en BTW-plichtig) en stichting “Hospice Hollands Kroon” werd stichting “Vrienden van het Tweede Thuis” (met anbi-status).

In dit jaar werd ook onderzocht welke zorgaanbieder het beste bij ons zou passen . Uiteindelijk werd dit de Omring.

Aan de PR en de lokale fondsenwerving werd ook gewerkt met o.a. stands op diverse evenementen en festiviteiten. De eerste donaties kwamen binnen.
Voor de opleiding en begeleiding van de in een later stadium te werven vrijwilligers moest een lidmaatschap van de VPTZ (=Vereniging Palliatieve ThuisZorg) worden aangevraagd.

De huurders van de boerderij vonden een nieuw woonadres en op 1 juli was de locatie vrij om te gaan verbouwen. De opdracht voor de verbouwing werd door stichting “het Tweede Thuis” aan de firma Dozy uitbesteed.

De RABO schonk ons een mooie gift van 30.000 euro , maar helaas konden we niet aan alle gestelde eisen voldoen voor de hypothecaire lening.

2020 en 2021 Door de coronapandemie ontstond er een forse tegenwind voor het hospice. Lokale fondsenwerving kwam geheel stil te liggen ; er waren geen evenementen of festiviteiten De bouwkosten stegen steeds harder (tot 500.000 euro !).

De subsidies van boerderijenfonds en waddenfonds konden gelukkig worden verlengd en de monumentenlening met rentesubsidie liep ook door . Het restauratiefonds kwam – door de garantstelling van Gemeente Hollands Kroon van 500.000 euro
– door met een extra lening.
Over het uitschrijven van obligaties werden beslissingen genomen. Al met al moeilijke jaren met nog steeds geen zicht op een grote geldschieter. Toch begon de firma Dozy vast met voorbereidend werk.

2022 Een alternatieve financieringsvorm : een overbruggingskrediet met behulp van crowdfunding Collin Crowdfund startte de leningaanvraag op 31 mei en die werd in korte tijd voor 1.275.000 euro volgeschreven. Alle obligatieleningen werden verkocht. De PR op diverse evenementen werd weer hervat.
Bij de officiële start van de bouw werd door Gijs Wilms op 12 juli de eerste steen gelegd.
De hele bouw werd op film gevolgd en deze films zijn op youtube te bekijken

In oktober werd Esther de Kort als coördinator door Omring in dienst genomen . Vanaf die datum is zij bij alle bestuursvergaderingen aanwezig geweest om mee te denken over wat er allemaal geregeld moest gaan worden.

2023 zowel in dit jaar als in de voorgaande zijn er vele giften en donaties geweest. Van een deel zijn daar foto’s van, maar er waren ook veel ,die liever anoniem bleven.
Naast alle bouwvergaderingen vonden ook voorbereidingen plaats voor de inrichting, waarbij planning en kostenbeheersing centraal stonden . Keukens, bedden, domotica, beeld en audio, meubels en de inrichting van het afscheidshuis moesten worden uitgezocht en besteld.
Met behulp van advertenties en flyers werden vrijwilligers gezocht en gevonden . Omring nam 8 verpleegkundigen voor het hospice in dienst.

Eind juni werd door de VPTZ een basistraining voor de vrijwilligers georganiseerd.
In juli is er heel veel schoongemaakt en ingericht.

Op 4 augustus 2023 is hospice “het Tweede Thuis” feestelijk geopend en op 5 en 6 augustus waren de open dagen druk bezocht door vele belangstellenden.

Op 7 augustus 2023 werd de eerste gast ontvangen.