Skip to content
Menu

Respijtzorg

Respijtzorg of vervangende zorg is vervangende zorg waarbij we mensen tijdelijke woonruimte en de best denkbare verzorging bieden. Daarmee ontlasten of vervangen we de mantelzorger.
Je inzetten als mantelzorger is vaak emotioneel en fysiek zwaar. Het tijdelijk loslaten van de zorg voor een naaste, is een moeilijk besluit. Dit kan nodig zijn om de zorg op langere termijn beter vol te kunnen houden. Hierdoor kan de mantelzorger, veelal de partner, kinderen, familie vrienden of buren even tot rust komen. Respijtzorg is een belangrijk middel om overbelasting te voorkomen.

Kosten

De kosten voor respijtzorg worden meestal geheel of gedeeltelijk vergoed in de aanvullende verzekering of via de WMO. Dit is afhankelijk van uw zorgverzekering.

Respijtzorg of vervangende zorg is vervangende zorg waarbij we mensen tijdelijke woonruimte en de best denkbare verzorging bieden. Daarmee ontlasten of vervangen we de mantelzorger.
Je inzetten als mantelzorger is vaak emotioneel en fysiek zwaar. Het tijdelijk loslaten van de zorg voor een naaste, is een moeilijk besluit. Dit kan nodig zijn om de zorg op langere termijn beter vol te kunnen houden. Hierdoor kan de mantelzorger, veelal de partner, kinderen, familie vrienden of buren even tot rust komen. Respijtzorg is een belangrijk middel om overbelasting te voorkomen.

Kosten

De kosten voor respijtzorg worden meestal geheel of gedeeltelijk vergoed in de aanvullende verzekering of via de WMO. Dit is afhankelijk van uw zorgverzekering.