Skip to content
Menu

Nieuwsarchief

Start bouw een feit

Feestelijke bijeenkomst voor de start van de bouw van Hospice Het Tweede Thuis. Voorzitter Gijs Wilms gaf samen met Locoburgemeester Mary Van Gent het startsein middels de onthulling van de eerste steen, welke zij vervolgens in de muur van hospice Het Tweede Thuis metselden.

https://youtu.be/zO_0Y3jCaSA 

 
 
 

Kunstverkoop voor Hospice Het Tweede Thuis

Wat een enorm groot succes, de totale opbrengst voor het Hospice is 6383,- euro met de kunstverkoop. Geweldig en onze dank is enorm groot. Het vrijwilligers team ‘Het Tweede Thuis ‘

Met heel veel dank voor de inbreng van de kunstenaars.

Kenneth Stamp
Jan Blank
Ingrid Davids
Piet Lont
Govert de Roos
Pauline Vos
Menno van Hoppe
Gerda Schuller
Gea Karhof
Leen Kuiper
Fiona Zondervan
Anneke van der Made
Janneke de Regt
Marijke Riemersma -Visser
Helene Min
Dina Schouten
Aad Holkamp
Wendy Fijnheer -de Jonge centrum 31
Trudie Appelman
Ted Moelker
Sylvia Buczynski en Rutger Jan Bredewold
Titia Lont
Liesbeth Jongema
William de Jong
Roos en Rine Klaver
Peter Bes
Fam Keppel
Anna Dijkhuis
Marian de Groot
Frea May
Frits Tijbout
Wim Bosma
Rein Veldboer
Annette Gaijaard
Diny’s Mozaiek
Ron van Velzen
Tiny Hous Great
Clemens Briels namens Titia Lont


Uit de nalatenschap van schilderes Henny Verfaille-de Jonge, heeft Stichting Vrienden van het Tweede Thuis een mooie schenking mogen ontvangen. Tien olieverf schilderijen met Wieringen als onderwerp.

Definitieve Go! Voor hospice Het Tweede Thuis.

De bestuursleden en de initiatiefnemer van Het Tweede Thuis geven met een enorme blijdschap kennis van de definitieve Go! Voor hospice Het Tweede Thuis.

Stichting Hospice het Tweede Thuis heeft via crowdfunding 1.275.000 miljoen euro opgehaald. Daarmee is de financiering rond en kan de (ver)bouw beginnen, aldus voorzitter Gijs Wilms van de stichting.

Voor het realiseren van een hospice wordt in Westerland een boerderij verbouwd en ontstaat in beginsel een accommodatie voor zes gasten. De eerste plannen dateren van zeven jaar geleden. Die lange aanloop is mede beïnvloed door het verkrijgen van financiering, corona en gestegen bouwkosten.

Dankzij bijdragen van het restauratiefonds en een garantstelling van de gemeente kon dinsdag de laatste halte worden genomen: het verkrijgen van bijna 1,3 miljoen euro via crowdfunding. Tot verrassing van de stichting was het benodigde bedrag via achthonderd investeerders binnen twee uur binnen. Als tegenprestatie ontvangen de geldgevers de komende drie jaar zes procent aan rente. Het realiseren van het hospice kost al met al 2,8 miljoen euro (ex btw). De verbouwing van de boerderij begint na de bouwvak, is het streven van de stichting, aldus Wilms.

Crowdfunding: Geld ophalen bij het publiek!

Wat een sympathie al zo’n 7 jaar lang voor hospice Het Tweede Thuis, hartverwarmend. Inwoners van Hollands Kroon en zelfs daarbuiten; vereniging, bedrijven, organisaties en particulieren, menigeen heeft al een gift of donatie gegeven of zelfs een obligatie aandeel genomen, om dit prachtige initiatief dat gerealiseerd wordt in die mooie boerderij in het idyllische Westerland gestalte te geven.

De totale investering is €2.840.000,- en naast de eigen middelen, de genoemde obligaties, giften en subsidies is er een monumentenlening en een lening van het restauratiefonds. Vergunningen zijn geregeld en er is een overeenkomst met de aannemer en de thuiszorgorganisatie. Al met al lijkt er dus geen probleem om zo snel mogelijk met de bouw te beginnen. Er is een mooi bedrag in kas, maar helaas nog niet genoeg om een definitieve GO te geven.

Wie denkt dat het bestuur en de initiatiefnemer van hospice Het Tweede Thuis bij de pakken neer gaan zitten, heeft het mis. Integendeel, zij zijn actiever dan ooit, zeker na het oponthoud door de maatregelen rondom Covid-19 is men gemotiveerd om zo snel mogelijk geld bijeen te brengen zodat de bouw van start kan gaan. Denk aan de kunstveiling die onlangs werd gehouden. Meer dan tweehonderd bezoekers en ruim zesduizend euro opbrengst. Hartverwarmend waren de reacties en nog eens werd duidelijk dat er zo snel mogelijk een hospice in Hollands Kroon moet komen.

Om meer liquide middelen te genereren is er een financiering van €1.250.000,- gevraagd en toegezegd door Colin Crowdfund om dit te organiseren. Crowdfunding is inmiddels bij velen bekend, denk aan acties voor mensen die een operatie in het buitenland willen bekostigen of personen die buiten hun schuld in de problemen zijn gekomen en waar de buurt, familie of vrienden voor aan de slag gaan. In dit soort acties gaat het om donaties. In ons geval gaat het om aantrekken van vreemd vermogen (lening).

Simpel gezegd betekend Crowdfunding: GELD OPHALEN BIJ HET PUBLIEK

Hiermee wordt er opnieuw een beroep gedaan op eenieder die Het Tweede Thuis een warm hart toedraagt. Nogmaals wordt er om hulp gevraagd. Deze crowdfunding staat los van iedere eerdere acties en inzamelingen en is uitsluitend bedoeld voor de hypothecaire lening van €1.250.000,- op de boerderij en ondergrond en te realiseren onroerend goed.

Voor zowel investeerders die iets met hun geld willen doen en daar ook nog een leuke opbrengst tegenover zien staan ( 5% opbrengst), maar vooral voor degene die Het Tweede Thuis willen steunen en daarbij voor hun inleg ook nog een rente van 5 % krijgen De investeerder leent een (kleine) som geld uit aan Het Tweede Thuis. Na 36 maanden betaalt Het Tweede Thuis het geïnvesteerde bedrag met rente terug. Voor het minimale bedrag van €500,- kan worden deelgenomen.

Alle uitleg hoe te storten en wat de voorwaarden zijn: bezoek onze website

De afgelopen jaren heeft Het Tweede Thuis om een bijdrage gevraagd door middel van acties, donateurschap en obligaties. Deze crowdfunding actie is echt bedoeld om Het Tweede Thuis zo snel mogelijk te realiseren. Als iedere ‘vriend’ van Het Tweede Thuis minimaal €500,- stort – of gezamenlijk met een familie of vriendengroep €500,- bij elkaar brengt – dan komt er een mooi startkapitaal voor de crowdfunding en zal er – zo is de ervaring van Collin Crowdfund – landelijk volop geïnvesteerd worden.

Voor alle vragen en uitleg kan contact opgenomen worden met Collin Crowdfund.

E-mail: info@collincrowdfund.nl
Telefoon: 085 401 6546
Bereikbaarheid: op werkdagen van 09.00 – 17.30 uur.

Hospice Het Tweede Thuis als het goede doel…

Stichting erfgoed Mostert, eigenaar van de boerderij waar Hospice Het Tweede Thuis zich gaat vestigen, heeft van het Waddenfonds het prachtige bedrag van 50.000 euro ontvangen. Wij zijn heel blij met deze bijdrage.

Gemeente Hollands Kroon heeft een apart potje , waar burgers mogen kiezen uit een aantal goede doelen, om dit potje eens per jaar te mogen legen. De wethouder vertelt in het filmpje , hoe dit potje wordt gevuld. Bekijk de uitreiking…

Kledinginzameling Twice levert een mooi bedrag op

In juli opende de Wieringer Bart Visser op het Molenveld zijn kringloopwinkel Twice, in het voormalige pand van Wigbout Decoratie. Aan de opening koppelde Bart meteen het goede doel, stichting Hospice Hollands Kroon, ‘t Tweede Thuis. ‘Een hospice is heel belangrijk voor ons allemaal’, vertelt hij tijdens de uitreiking van de cheque. ‘Ik denk als een van je naaste ernstig ziek is, dat het fijn is dat je in de buurt een plek hebt om diegene te ondersteunen. De verwachting is dan ook dat we dit goede doel over een tijdje nogmaals zullen gaan ondersteunen’.

Iedere ingeleverde kilo bracht € 0,50 op, in totaal is er 1042 kilo ingeleverd. ‘Wij zijn heel blij met het bedrag van € 521,=, het brengt ons weer een stapje dichterbij het bedrag dat we nodig hebben’, vertelt Patricia Wijnmalen, initiatiefneemster van het hospice.

Inmiddels mag de stichting bouwen maar er is nog steeds geld nodig om het mogelijk te maken. Niet alleen de investering moet zelf worden gedragen ook de exploitatie voor de eerste twee jaar. Pas daarna komt de stichting in aanmerking voor een vergoeding van het ministerie.

Jeff Leever en Lian Bart fietsten de Pelgrimsroute naar Santiago de Compostella. De fietstocht bracht een bedrag van € 6219,= op. Bron: www.noordkopcentraal.nl
Overhandiging cheque team IJsmutsen aan Hospice voorzitter Jan Wittink.
Een euro per kilometer Jeff Leever en Lian Bart naar Santiago voor Hospice Hollands Kroon.

HIPPOLYTUSHOEF Op het Molenveld, in het vroegere pand van Wigbout Decoratie, is Bart Visser druk bezig met de inrichting van zijn nieuwe kringloopwinkel Twice. Ter gelegenheid van de opening heeft de Wieringer een actie bedacht ter ondersteuning van de stichting Hospice Hollands Kroon, die bezig is met het verzamelen van middelen voor een huis in Westerland, waar terminaal zieken hun laatste levensfase kunnen doorbrengen.

,,Als iemand bij mij een zak kleding komt brengen, weeg ik gelijk hoeveel erin zit en dan doneer ik voor elke kilo vijftig cent aan het hospice,” vertelde Bart Visser woensdagochtend aan Jan Wittink, vicevoorzitter van de desbetreffende stichting, die het hospice wil inrichten in de vroegere boerderij van Piet Mostert, nabij het Lutjestrand. ,,Wij zijn hier uiteraard heel blij mee,” was diens reactie. ,,Gelukkig krijgen we al veel aandacht. Tegen de omgevingsvergunning en de wijziging van het bestemmingsplan zijn geen zienswijzen ingebracht, dus dat is voor elkaar. We mogen bouwen, maar we hebben nog steeds heel veel geld nodig om het mogelijk te maken. Niet alleen de investering moeten we zelf dragen, maar ook de exploitatie van de eerste twee jaar. Die moeten we dus ook voorfinancieren. Pas daarna komen we in aanmerking voor een vergoeding van het ministerie. Als het dan eenmaal draait, is het niet zo duur meer.”

Kringloopwinkel Twice, gevestigd op Molenveld 41, opent op donderdag 11 juli. Binnenkort in deze krant meer daarover. De actie ten bate van het hospice loopt tot en met 31 juli. Bron Wieringer Courant, Henk Cornelissen.

Donatie Soroptimistclub Wieringerland uit Avond4daagse Wieringen.
Donatie Soroptimistclub Wieringerland uit Avond4daagse Wieringen 2019.

We zijn erg blij met de schenking van het VIStival 2018. Het geld kunnen we goed gebruiken voor de aanloopkosten die we nu moeten maken om Het Tweede Thuis te realiseren. Het flora- en faunaonderzoek kan hiermee betaald worden! VIStival bedankt!! Kees Bakker is één van onze vrijwilligers en heeft deze mooie foto gemaakt. Patricia Croes nam als bestuurslid de cheque in ontvangst.
Schenking Senioren Hollands Kroon, 30 januari 2018.
Wieringer Courant / Wieringermeerbode 30 januari 2018

Start bouw een feit

Feestelijke bijeenkomst voor de start van de bouw van Hospice Het Tweede Thuis. Voorzitter Gijs Wilms gaf samen met Locoburgemeester Mary Van Gent het startsein middels de onthulling van de eerste steen, welke zij vervolgens in de muur van hospice Het Tweede Thuis metselden.

https://youtu.be/zO_0Y3jCaSA 

 
 
 

Kunstverkoop voor Hospice Het Tweede Thuis

Wat een enorm groot succes, de totale opbrengst voor het Hospice is 6383,- euro met de kunstverkoop. Geweldig en onze dank is enorm groot. Het vrijwilligers team ‘Het Tweede Thuis ‘

Met heel veel dank voor de inbreng van de kunstenaars.

Kenneth Stamp
Jan Blank
Ingrid Davids
Piet Lont
Govert de Roos
Pauline Vos
Menno van Hoppe
Gerda Schuller
Gea Karhof
Leen Kuiper
Fiona Zondervan
Anneke van der Made
Janneke de Regt
Marijke Riemersma -Visser
Helene Min
Dina Schouten
Aad Holkamp
Wendy Fijnheer -de Jonge centrum 31
Trudie Appelman
Ted Moelker
Sylvia Buczynski en Rutger Jan Bredewold
Titia Lont
Liesbeth Jongema
William de Jong
Roos en Rine Klaver
Peter Bes
Fam Keppel
Anna Dijkhuis
Marian de Groot
Frea May
Frits Tijbout
Wim Bosma
Rein Veldboer
Annette Gaijaard
Diny’s Mozaiek
Ron van Velzen
Tiny Hous Great
Clemens Briels namens Titia Lont


Uit de nalatenschap van schilderes Henny Verfaille-de Jonge, heeft Stichting Vrienden van het Tweede Thuis een mooie schenking mogen ontvangen. Tien olieverf schilderijen met Wieringen als onderwerp.

Definitieve Go! Voor hospice Het Tweede Thuis.

De bestuursleden en de initiatiefnemer van Het Tweede Thuis geven met een enorme blijdschap kennis van de definitieve Go! Voor hospice Het Tweede Thuis.

Stichting Hospice het Tweede Thuis heeft via crowdfunding 1.275.000 miljoen euro opgehaald. Daarmee is de financiering rond en kan de (ver)bouw beginnen, aldus voorzitter Gijs Wilms van de stichting.

Voor het realiseren van een hospice wordt in Westerland een boerderij verbouwd en ontstaat in beginsel een accommodatie voor zes gasten. De eerste plannen dateren van zeven jaar geleden. Die lange aanloop is mede beïnvloed door het verkrijgen van financiering, corona en gestegen bouwkosten.

Dankzij bijdragen van het restauratiefonds en een garantstelling van de gemeente kon dinsdag de laatste halte worden genomen: het verkrijgen van bijna 1,3 miljoen euro via crowdfunding. Tot verrassing van de stichting was het benodigde bedrag via achthonderd investeerders binnen twee uur binnen. Als tegenprestatie ontvangen de geldgevers de komende drie jaar zes procent aan rente. Het realiseren van het hospice kost al met al 2,8 miljoen euro (ex btw). De verbouwing van de boerderij begint na de bouwvak, is het streven van de stichting, aldus Wilms.

Crowdfunding: Geld ophalen bij het publiek!

Wat een sympathie al zo’n 7 jaar lang voor hospice Het Tweede Thuis, hartverwarmend. Inwoners van Hollands Kroon en zelfs daarbuiten; vereniging, bedrijven, organisaties en particulieren, menigeen heeft al een gift of donatie gegeven of zelfs een obligatie aandeel genomen, om dit prachtige initiatief dat gerealiseerd wordt in die mooie boerderij in het idyllische Westerland gestalte te geven.

De totale investering is €2.840.000,- en naast de eigen middelen, de genoemde obligaties, giften en subsidies is er een monumentenlening en een lening van het restauratiefonds. Vergunningen zijn geregeld en er is een overeenkomst met de aannemer en de thuiszorgorganisatie. Al met al lijkt er dus geen probleem om zo snel mogelijk met de bouw te beginnen. Er is een mooi bedrag in kas, maar helaas nog niet genoeg om een definitieve GO te geven.

Wie denkt dat het bestuur en de initiatiefnemer van hospice Het Tweede Thuis bij de pakken neer gaan zitten, heeft het mis. Integendeel, zij zijn actiever dan ooit, zeker na het oponthoud door de maatregelen rondom Covid-19 is men gemotiveerd om zo snel mogelijk geld bijeen te brengen zodat de bouw van start kan gaan. Denk aan de kunstveiling die onlangs werd gehouden. Meer dan tweehonderd bezoekers en ruim zesduizend euro opbrengst. Hartverwarmend waren de reacties en nog eens werd duidelijk dat er zo snel mogelijk een hospice in Hollands Kroon moet komen.

Om meer liquide middelen te genereren is er een financiering van €1.250.000,- gevraagd en toegezegd door Colin Crowdfund om dit te organiseren. Crowdfunding is inmiddels bij velen bekend, denk aan acties voor mensen die een operatie in het buitenland willen bekostigen of personen die buiten hun schuld in de problemen zijn gekomen en waar de buurt, familie of vrienden voor aan de slag gaan. In dit soort acties gaat het om donaties. In ons geval gaat het om aantrekken van vreemd vermogen (lening).

Simpel gezegd betekend Crowdfunding: GELD OPHALEN BIJ HET PUBLIEK

Hiermee wordt er opnieuw een beroep gedaan op eenieder die Het Tweede Thuis een warm hart toedraagt. Nogmaals wordt er om hulp gevraagd. Deze crowdfunding staat los van iedere eerdere acties en inzamelingen en is uitsluitend bedoeld voor de hypothecaire lening van €1.250.000,- op de boerderij en ondergrond en te realiseren onroerend goed.

Voor zowel investeerders die iets met hun geld willen doen en daar ook nog een leuke opbrengst tegenover zien staan ( 5% opbrengst), maar vooral voor degene die Het Tweede Thuis willen steunen en daarbij voor hun inleg ook nog een rente van 5 % krijgen De investeerder leent een (kleine) som geld uit aan Het Tweede Thuis. Na 36 maanden betaalt Het Tweede Thuis het geïnvesteerde bedrag met rente terug. Voor het minimale bedrag van €500,- kan worden deelgenomen.

Alle uitleg hoe te storten en wat de voorwaarden zijn: bezoek onze website

De afgelopen jaren heeft Het Tweede Thuis om een bijdrage gevraagd door middel van acties, donateurschap en obligaties. Deze crowdfunding actie is echt bedoeld om Het Tweede Thuis zo snel mogelijk te realiseren. Als iedere ‘vriend’ van Het Tweede Thuis minimaal €500,- stort – of gezamenlijk met een familie of vriendengroep €500,- bij elkaar brengt – dan komt er een mooi startkapitaal voor de crowdfunding en zal er – zo is de ervaring van Collin Crowdfund – landelijk volop geïnvesteerd worden.

Voor alle vragen en uitleg kan contact opgenomen worden met Collin Crowdfund.

E-mail: info@collincrowdfund.nl
Telefoon: 085 401 6546
Bereikbaarheid: op werkdagen van 09.00 – 17.30 uur.

Hospice Het Tweede Thuis als het goede doel…

Stichting erfgoed Mostert, eigenaar van de boerderij waar Hospice Het Tweede Thuis zich gaat vestigen, heeft van het Waddenfonds het prachtige bedrag van 50.000 euro ontvangen. Wij zijn heel blij met deze bijdrage.

Gemeente Hollands Kroon heeft een apart potje , waar burgers mogen kiezen uit een aantal goede doelen, om dit potje eens per jaar te mogen legen. De wethouder vertelt in het filmpje , hoe dit potje wordt gevuld. Bekijk de uitreiking…

Kledinginzameling Twice levert een mooi bedrag op

In juli opende de Wieringer Bart Visser op het Molenveld zijn kringloopwinkel Twice, in het voormalige pand van Wigbout Decoratie. Aan de opening koppelde Bart meteen het goede doel, stichting Hospice Hollands Kroon, ‘t Tweede Thuis. ‘Een hospice is heel belangrijk voor ons allemaal’, vertelt hij tijdens de uitreiking van de cheque. ‘Ik denk als een van je naaste ernstig ziek is, dat het fijn is dat je in de buurt een plek hebt om diegene te ondersteunen. De verwachting is dan ook dat we dit goede doel over een tijdje nogmaals zullen gaan ondersteunen’.

Iedere ingeleverde kilo bracht € 0,50 op, in totaal is er 1042 kilo ingeleverd. ‘Wij zijn heel blij met het bedrag van € 521,=, het brengt ons weer een stapje dichterbij het bedrag dat we nodig hebben’, vertelt Patricia Wijnmalen, initiatiefneemster van het hospice.

Inmiddels mag de stichting bouwen maar er is nog steeds geld nodig om het mogelijk te maken. Niet alleen de investering moet zelf worden gedragen ook de exploitatie voor de eerste twee jaar. Pas daarna komt de stichting in aanmerking voor een vergoeding van het ministerie.

Jeff Leever en Lian Bart fietsten de Pelgrimsroute naar Santiago de Compostella. De fietstocht bracht een bedrag van € 6219,= op. Bron: www.noordkopcentraal.nl
Overhandiging cheque team IJsmutsen aan Hospice voorzitter Jan Wittink.
Een euro per kilometer Jeff Leever en Lian Bart naar Santiago voor Hospice Hollands Kroon.

HIPPOLYTUSHOEF Op het Molenveld, in het vroegere pand van Wigbout Decoratie, is Bart Visser druk bezig met de inrichting van zijn nieuwe kringloopwinkel Twice. Ter gelegenheid van de opening heeft de Wieringer een actie bedacht ter ondersteuning van de stichting Hospice Hollands Kroon, die bezig is met het verzamelen van middelen voor een huis in Westerland, waar terminaal zieken hun laatste levensfase kunnen doorbrengen.

,,Als iemand bij mij een zak kleding komt brengen, weeg ik gelijk hoeveel erin zit en dan doneer ik voor elke kilo vijftig cent aan het hospice,” vertelde Bart Visser woensdagochtend aan Jan Wittink, vicevoorzitter van de desbetreffende stichting, die het hospice wil inrichten in de vroegere boerderij van Piet Mostert, nabij het Lutjestrand. ,,Wij zijn hier uiteraard heel blij mee,” was diens reactie. ,,Gelukkig krijgen we al veel aandacht. Tegen de omgevingsvergunning en de wijziging van het bestemmingsplan zijn geen zienswijzen ingebracht, dus dat is voor elkaar. We mogen bouwen, maar we hebben nog steeds heel veel geld nodig om het mogelijk te maken. Niet alleen de investering moeten we zelf dragen, maar ook de exploitatie van de eerste twee jaar. Die moeten we dus ook voorfinancieren. Pas daarna komen we in aanmerking voor een vergoeding van het ministerie. Als het dan eenmaal draait, is het niet zo duur meer.”

Kringloopwinkel Twice, gevestigd op Molenveld 41, opent op donderdag 11 juli. Binnenkort in deze krant meer daarover. De actie ten bate van het hospice loopt tot en met 31 juli. Bron Wieringer Courant, Henk Cornelissen.

Donatie Soroptimistclub Wieringerland uit Avond4daagse Wieringen.
Donatie Soroptimistclub Wieringerland uit Avond4daagse Wieringen 2019.

We zijn erg blij met de schenking van het VIStival 2018. Het geld kunnen we goed gebruiken voor de aanloopkosten die we nu moeten maken om Het Tweede Thuis te realiseren. Het flora- en faunaonderzoek kan hiermee betaald worden! VIStival bedankt!! Kees Bakker is één van onze vrijwilligers en heeft deze mooie foto gemaakt. Patricia Croes nam als bestuurslid de cheque in ontvangst.
Schenking Senioren Hollands Kroon, 30 januari 2018.
Wieringer Courant / Wieringermeerbode 30 januari 2018